Khí đặc biệt

 • Khí CH4

  (0s)
  #a10071
  instock

  Khí Methanel CH4 99.95%, chứa trong bình 40L. Hàng Trung Quốc

 • Khí chuẩn

  (0s)
  #a10065
  instock

  Khí chuẩn hỗn hợp các thành phần khí, hàng nhập trung quốc

 • Khí Helium

  (0s)
  #a10085
  instock

  Khí Helium 99,999%, bình 40L, dùng trong phòng thí nghiệm, hàng có sẵn. Khí Helium nhẹ hơn không khí và an toàn hơn Hydro nên việc ứng dụng vào bơm bóng bay, kinh khí cầu phục vụ lễ hội, tiệc cưới, tiệc sinh nhật là hoàn toàn có thể. Tuy giá thành có đắt hơn […]

 • Khí N2O

  (0s)
  #a10079
  instock

  Khí N2O bình 40L, 10L dùng trong y tế và phòng thí nghiệm

 • Khí SF6

  (0s)
  #a10083
  instock

  Khí SF6, chất lượng 99,995%, chứa trong bình 40L và 10L. Hàng có sẵn

 • Khí Xenon

  (0s)
  #a10076
  instock

  Khí Xenon, chất lượng 99,999%, chưa trong bình 2L, 3L, 5L. Hàng nhập Trung Quốc